Reference BPOWER

Počty referencí zahrnují lokality, kde společnost BPOWER instalovala jednotku ORC, provádí servis a údržbu těchto zařízení nebo realizovala studii proveditelnosti

 

Celkem

0