Reference B:POWER

Počty referencí zahrnují lokality, kde společnost B:POWER instalovala jednotku ORC, provádí servis a údržbu těchto zařízení nebo realizovala studii proveditelnosti

 

Celkem

0