Technologie

Pro naše technická řešení používáme jen prověřené technologie. Nikdy nejdeme cestou experimentů. Naši partneři jsou světová špička na poli technologie ORC systémů. Nepreferujeme jednu technologii před druhou. Naše výhoda je v naprosté nezávislosti na výrobcích. Pro vás navrhneme vždy takovou technologii, která je nejvhodnější pro dané technické řešení. Naši partneři respektují tato pravidla a oceňují naši pozici na trhu a plně si důvěřujeme. Také díky tomuto vzájemnému respektu Vám můžeme nabídnout opravdu to nejlepší, co dnešní trh na poli ORC technologií přináší.

Spolupracujeme s výrobci TRIOGEN, ELECTRATHERM, DURR ORCAN.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
 

Ing. Josef GÉBA

E-mail: josef.geba@bpower.cz

Tel.: +420 602 425 869Oblast využití

 • motory na zemní plyn, bioplyn apod.
 • bio-dieselové agregáty
 • zážehové motory
 • dieselové motory
 • plynové turbíny
 • teplo uvolněné při výrobním procesu
 • teplo z pecí nebo kotlů
 • jakékoli tepelné zdroje s teplotou >350 °C

 

NABÍZÍME TYTO TECHNOLOGIE
 

Technologie Triogen

Hlavním prvkem ORC zařízení je vysokorychlostní turbína, která na bázi Organického Rankinova cyklu přemění nízkopotenciální teplo na elektrickou energii.
 

Výhody ORC:    

 • vysoká meziroční provozuschopnost    
 • vysoká účinnost vzhledem ke vstupní teplotě    
 • plně automatický provoz    
 • snadná integrace do stávajícího zařízení  
 • vhodné pro modulární instalaci   

Oblast využití

 • motory na zemní plyn, bioplyn apod.
 • bio-dieselové agregáty
 • zážehové motory
 • dieselové motory
 • plynové turbíny
 • teplo uvolněné při výrobním procesu
 • teplo z pecí nebo kotlů
 • jakékoli tepelné zdroje s teplotou >350 °C

 

 

ORC WB-1

WB-1 Vario

→  ORC WB-1 pracuje se spalinami v rozmezí 350 °C – 520 °C. Tepelný výkon na vstupu do ORC WB-1 je 450 – 900 kW, výstupní elektrický výkon 60 kW – 160 kW v závislosti na vstupním teple, přivedeném do ORC systému.
 

Příkladem  instalace  je  kombinace  ORC
za řízení  s  kogenera ční  jednotkou. Velkou  předností  je  připojení  ORC přímo  na  komínový  spalinovod  dané technologie.  Odpadá  tím  nutnost používat jakýkoliv spalinový výměník.  
Spaliny  se  vedou  přímo  na  výměník ORC. Vnitřním  mediem  není  voda,  ale
organická látka. Ta se zahřeje na teplotu
cca 320 °C, vstupuje na lopatky turbíny
ORC a roztočí ji až na 28 000 ot/min.   

Na  připojeném  asynchronním  generátoru začne zařízení vyrábět el. energii. Díky  využití  vysokých  teplot  přímo  ze
spalin  tak  ORC  WB-1  dosahuje účinností  pohybující  se  okolo  20  %! Tato hodnota řadí ORC WB-1 mezi špičky v této technologii.    
V  chladícím  okruhu  je  tepelný  výkon roven 80 % vstupního  tepelného výkonu o teplotním spádu cca 55 °C – 35 °C. Tyto parametry nejsou náhodné, nabízí  totiž  investorovi  využít  i  tento potenciál k ohřevu fermentorů, bazénů, kalových  jímek  apod.  Výstup  využitých spalin odchází ven z ORC kouřovodem o teplotě cca 180 °C.
 

→  Hlavním důvodem, proč byl typ ORC WB-1 VARIO uveden na trh, je velká poptávka z řad investorů. Jednak na využití  tepla pro přeměnu na elektrickou energii, ale zároveň v kombinaci s využitím teplé vody pro vytápění objektů.

→ Variabilita provozu ORC WB-1 VARIO umožňuje investorovi vyhodnotit, kdy je potřeba  primárně dodávat  teplo do systému, nebo kdy je účelnější maximalizovat výrobu elektrické energie.

ORC WB-1 VARIO je technicky totožné s typem WB-1, navíc ale nabízí možnost variabilně  řídit  teplotu  chladící  vody ORC tak, aby dosáhl různých teplotních úrovní. Nastavení lze on-line  měnit v závislosti na podmínkách provozu.   

Využití  ORC WB-1 VARIO  si  lze  před-stavit u bioplynových stanic (ale nejen u  nich), které již dodávku tepla zajištěnou  mají nebo plánují. Nasazením ORC WB-1VARIO do systému  je možné zefektivnit celý provoz a v zimních měsících řídit  dodávku tepla s výrobou elektrické energie z ORC.


Graf výroby elektrické energie v závislosti na teplotě chladícího okruhu:

 

Vlastnosti, parametry ORC WB-1:    

 •  vstupní tepelná energie 450 – 900 kWth, > 350 °C    
 • výstupní elektrický výkon z ORC od 60 do 160 kWe    
 • vysoká efektivita využití z hlediska přeměny teplené energie na elektrickou, až 20 % 
 • chlazení - voda, 350 – 700 kWth    
 • nulové požadavky na palivo (využití odpadního tepla)    
 • přímý ohřev média ORC spalinami    
 • bez emisí, CO2 neutrální    
 • nízké požadavky na údržbu    
 • vysoká spolehlivost a dostupnost servisu i náhradních dílů v ČR, (> 8500 hodin/rok)   
 • vzdálený monitoring, bezobslužný provoz    
 • vhodné pro získání dotací pro zelenou energii

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Ing. Josef GÉBA
E-mail: josef.geba@bpower.cz
Tel.: +420 602 425 869

 

 

 

 

 

 

 

     ORC TRIOGEN

Technologie ElectraTherm

ORC POWER+ 4200, 4400, 4400B, 6500

 

Jednotka POWER+ vyrábí bezemisní elektřinu z odpadního tepla již od 77°C.

ORC POWER+ disponuje osvědčeným chráněným patentem - dvojitým šroubovým rotačním expandérem. Rotační expandér vyrábí elektřinu, kterou transformuje ze zdroje nízkoteplotního odpadního tepla. Instalace zařízení POWER+ nabízí možnou alternativu využití odpadního tepla a velmi zajímavou dobu návratnosti investice.

POWER+ 4200 je nejmenší zařízení, které pomocí Organického Rankinova Cyklu generuje až 35 kWe a je ideální pro využití nízkoteplotního odpadního tepla.   

POWER+ 4400 je zařízení téměř totožné s předchozím typem, ale generuje až 65kWe. 

! NOVINKA ! POWER+ 4400B je výkonnější verzi Power+ 4400. Díky novému expandéru od firmy Bitzer produkuje až 75 kWe. 

POWER+ 6500 je nejvýkonnější zařízení, které umožňuje investorovi využít větší potenciál tepla s vyšší produkcí elektrické energie. Ta může být až 110 kWe. Zařízení Power+ 6500 může pracovat v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla (CHP), kdy na výstupu z ORC je stále k dispozici teplo využitelné pro další spotřebu. 

 

Výkonové parametry 

          4200 4400 6500
  výkon zařízení elektrický výkon   kWe do 35 20 - 65  20 -110
  podmínky pro odpadní teplo vstupní teplota    °C 77 - 116 77 - 116 77 - 116
příkon   kW 300 - 500  400 - 860  330 - 1300
průtok   l/s 3,2 - 12,6  3,8 - 12,6 6,4 - 22,1
  kondenzační podmínky vstupní teplota   °C 4 - 43 4 - 43  4 - 38
teplota okolního vzduchu   °C < 38 < 38  < 38
kondenzační zátěž    kW 280 - 430  380 - 795  320 - 1200

 


Výkon v závislosti na průtoku a teplotě vstupní horké vody

 

 

 

Systém pracuje na principu uzavřeného Organického Rankinova Cyklu (ORC).

Proces

 1. Teplo vstupuje do výparníku a zahřívá provozní kapalinu ORC (olej) na bod varu a tím ji přeměňuje na páru. Vařící pára vytváří tlak.
 2. Pára je tlačena skrz šroubový expandér, roztáčí elektrický generátor.
 3. Pára je ochlazena zdrojem studené vody, v kondenzátoru kondenzuje zpět do kapalné formy.
 4. Provozní kapalina je čerpána na vyšší tlak, vrací se zpět do výparníku a proces se opakuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické specifikace

  Konstrukce  
  Instalace chladiva postavený podle standardů ASME a CE
  Energetický blok patentovaný dvoušroubový expandér
  Generátor asynchronní 
  Výměník tepla kompaktní, pájená desková konstrukce
  Živostnost  20 let
     
  Popis systému  
  Provozní kapalina pentafluoropran (nehořlavý, netoxický, nepoškozující ozonovou vrstvu)
  Zdroj tepla horká voda 77 °C až 116 °C 
  Požadavky na chlazení voda 4 °C až 43 °C
  Řízení běžný řídící software / standardní programovatelný automat
  Vzádlený monitoring internet
  Obsluha navrženo pro bezobslužný provoz
  Hladina akustického tlaku  80 db ve vdálenosti 1 m; volitelné ztišení
<72 db ve vdálenosti 1 mMožné konfigurace zařízení POWER+

Samostatně stojící


20 ft. ISO rám


40 ft. ISo rám


 • Rozměr: 2,4 x 2 x 2,3 m
 • Rozměr: 6,1 x 2,4 x 2,6 m
 • Rozměr: 12 x 2,4 x 2,6 m
 • Vnitřní nebo venkovní instalace
 • Možnost modulárního zapojení
 • Snadná instalace bez nutnosti betonového základu
 • Integrovaná montáž se suchým chladičem 
 • Instalace na klíč včetně chladícího okruhu, potruzí a čerpadla
 • Bez nutnosti betonového základu
 • Plug&play

 

Výhody série POWER+

 • Automatizovaný systém řízení
 • Nízké nároky na údržbu
 • Modularita a škálovatelnost
 • Robustní dvoušroubový expandér
 • CE certifikace
 • Nulové emise
 • Nulová spotřeba fosilních paliv
 • Vzdálený monitoring

Využití technologií:

 • Motory na zemní plyn
 • Benzínové a naftové motory
 • Biomasa
 • Bioplyn
 • Kotle
 • Teplo z průmyslových procesů
 • Solární teplo
 • Geothermální energie

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Ing. Josef GÉBA
E-mail: josef.geba@bpower.cz
Tel.: +420 602 425 869

 

 

 

 


 

 

       ORC POWER+

       4000B

 

Technologie DURR CYPLAN

Německá technologie od společnosti DURR má vůbec nějvětší nabídku produktů. Je možno využít malých ORC jednotek DURR CYPLAN od 40kW elektrického výkonu, až po velké 500kW agregáty. Dělí se na dva typy - přímé napojení spalin (do 250kWel) a s olejovým hospodářstvím (350kWel a 500kWel).

Obrovskou výhodou těchto systémů je možnost parametrizace chladícího okruhu ORC až na 90°C. Tento parametr řadí ORC DURR CYPLAN k jednoznačně nejlepším ORC systémům v této oblasti na trhu. Nepotřebujete 90°C horké vody pro další využití? Není problém, využijte výrobu elektrické energie na maximum s chladící vodou 40°C! Vše záleží jen na konrétním projektu.

 

 

ORC DURR CYPLAN je spalinové ORC avšak využívá dvou způsobů napojení na systém. Jednak přímé napojení spalin nebo napojení pomocí olejového hospodářství. Již zmíněnou výhodou technologie ORC DURR Cyplan je výstupní chladící voda o parametrech 90/70°C, kterou lze s výhodou kombinovat s chladícím okruhem motoru kogenerační jednotky. Odpadá tak nutnost instalovat další chladič, speciálně určen jen pro ORC. 

Samozřejmě takové parametry chladící vody okruhu ORC DURR CYPLAN  lze s výhodou využít v dalším technologickém procesu. ORC DURR CYPLAN se dělí na několik druhů podle velikosti samotného zařízení:

 

 

 

Výroba elektrické energie z ORC   Energie v horké vodě   Teplota vody za ORC
40 kWel PtG   180 kWth   do 90 °C
70 kWel PtG   320 kWth   do 90 °C
120 kWel PtG   520 kWth   do 90 °C
130 kWel PtG   650 kWth   do 90 °C
250 kWel PtG   1000 kWth   do 90 °C
350 kWel PtG   1400 kWth   do 90 °C
500 kWel PtG   2000 kWth   do 90 °C

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Ing. Josef GÉBA
E-mail: josef.geba@bpower.cz
Tel.: +420 602 425 869

Technologie ORCAN

Technologie ORCAN se zaměřují na širokou škálu ORC systému od těch nejmenších (5 kW) až po větší ORC systémy vyrábějící 300 kW elektrické energie. Další vlajkovou lodí této společnosti jsou chladiče s nulovou spotřebou - ORCAN cooler.

Desítky instalací těchto jednotek po Evropě jsou důkazem špičkové kvality německé technologie. Dodavatel expandérů pro ORC je firma Bitzer – světová jednička na poli výrobců kompresorů.

 

ORC systém efficiency PACK NT:

Naše řešení pro nízké teploty: při vstupním výkonu od 180 kWth je instalace zařízení efficiency PACK NT hotova v několika jednoduchých krocích. Integrujte efficiency PACK NT do nejlepšího místa vašeho systému. Zařízení efficiency PACK NT má integrované čerpadlo pro objemový průtok mezi 10 a 18 m3 / h.

Teplota topné vody při vstupu [°C]

Teplota topné vody při výstupu [°C]

Objemový průtok [m3/h]

Množství tepla [kWth]

Čistý výkon [kWel]

Hrubý výkon [kWel]

80

69

14

177

5,9

7,9

85

73

14

199

7,3

9,3

90

76

14

221

8,7

10,7

95

80

14

243

10,1

12,1

100

84

14

266

11,6

13,6

105

87

14

289

13,1

15,0


Při okolní teplotě 10˚C, výstupní data +/- 8 %

 

ORC systém efficiency PACK 150.200
Tato řada ORC je vhodná pro využití horké vody o teplotě 80 – 145 ˚C a objemovém průtoku v rozmezí 11 – 14 m3/h nebo vodní páry o teplotě 150 - 800 ˚C.  Maximální možná výroba elektrické energie 30 kW při navstupování 500 kWth.

   efficiency PACK 150.200

ORC systém efficiency PACK 050.100
Dokáže využít zbytkové teplo motorů o výkonu 1 – 20 MW s účinností 7 %.  Teplo lze odebrat přímo ze spalin (max. 550 ˚C), či z teplé vody o maximální teplotě 150 ˚C.  Tento systém dokáže vyrobit až 100 kW elektrické energie.

   efficiency PACK 050.100

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Ing. Josef GÉBA
E-mail: josef.geba@bpower.cz
Tel.: +420 602 425 869

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologie ORCAN cooler

Technologie ORCAN se zaměřují na širokou škálu ORC systému od těch nejmenších (5 kW) až po větší ORC systémy vyrábějící 300 kW elektrické energie. Další vlajkovou lodí této společnosti jsou chladiče s nulovou spotřebou - ORCAN cooler.

Desítky instalací těchto jednotek po Evropě jsou důkazem špičkové kvality německé technologie. Dodavatel expandérů pro ORC je firma Bitzer – světová jednička na poli výrobců kompresorů.


ORCAN cooler – chladič nové generace s nulovou spotřebou elektrické energie:

Vestavěný ORC modul (Organic-Rankin-Cycle) přeměňuje odpadní teplo na elektřinu, která je pak využita pro provoz chladícího systému. Na motoru o výkonu 500 kW šetří až 8 kW/h.

 

Vestavěný ORC modul (Organic-Rankin-Cycle) přeměňuje odpadní teplo na elektřinu, která je pak využita pro provoz chladícího systému. Na motoru o výkonu 500 kW šetří až 8 kW/h.

 

ORCAN cooler řeší tyto problémy s chlazením kogeneračních jednotek:

 • poddimenzovanost stávajícího chlazení nutí omezovat výkon v letních měsících = ztráta tržeb
   
 • starší chladiče ztrácejí účinnost chlazení a jsou často poruchové = zvýšené náklady na provoz
   
 • vlivem přehřívání motoru dochází k častým výměnám oleje = zvýšené servisní náklady

 

 Chladič je dodáván v horizontálním provedení ve 3 základních řadách – 400 kWth, 600 kWth a 800 kWth. Při výběru tzv. double ORCAN cooleru pak dochází k chlazení obou okruhů motorů (LT i HT) současně.

 • Vhodný pro vstupní teplotu v chladiči od 60˚C.
 • Odpadní teplo s výkonem více než 125 kWth.
 • Při okolních teplotách do 30˚ C s minimální/nulovou spotřebou elektřiny.
 • Nejedná se o zdroj výroby elektrické energie.
 • Rychlá návratnost investice.

 

Chladič ORCAN cooler má nejlepší poměr výkonu a ceny v porovnání se standardními chladiči:

Nízkonákladový chladič Účinný chladič Chladič ORCAN
Nízký CAPEX *** ** **
Nízký OPEX * ** ***
Celkové náklady * ** ***

 


   ORCAN cooler

   ORCAN cooler reference

 


Technologie ElectraTherm Active Cooler

Active Cooler AC800
 

Je to technologie pro efektivní maření odpadního tepla nejen s nulovou spotřebou elektrické energie, ale i s dodatečnou výrobou elektrické energie. Děje se tak pomocí ORC systému integrovaného v chladiči. ORC jednotka vyrobí z odpadního tepla  elektrickou energii. Ta je využívána pro vlastní spotřebu chlazení Active Cooleru.

Elektřina vyrobená nad rámec vlastní spotřeby tak může být dále dodávána do distribuční soustavy. Active Cooler je tak nejen plnohodnotným chladičem přebytečné energie, ale rovněž dodatečným novým zdrojem elektrické energie.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
 

Ing. Josef GÉBA

E-mail: josef.geba@bpower.cz

Tel.: +420 602 425 869