Využití tepla z kogenerační jednotky

Pro více informací nás
neváhejte kontaktovat


Ing. Josef GÉBA
E-mail: josef.geba@bpower.cz
Tel.: +420 602 425 869

Nechte se inspirovat využitím zbytkového tepla na vaší kogenerační jednotce. Umíme využít spaliny, horkou vodu, a to vše přeměnit na elektrickou energii.
 

Nebo jen efektivně chladit přebytečné teplo bez vlastní potřeby na chlazení.  

 NABÍZÍME TYTO PRODUKTY

 

SPALINOVÉ ORC

 

HORKOVODNÍ ORC

 

 


AKTIVNÍ CHLAZENÍ OKRUHU MOTORU
KOGENERAČNÍ JEDNOTKY 

         
         
ORC systém využívá pouze spalin motoru kogenerační jednotky. Motor kogenerační jednotky produkuje cca 50 % produkce tepla ve spalinách, které lze využít na výrobu elektrické energie prostřednictvím přímého napojení na spalinové ORC. Více informací...   Horkovodní ORC využívá pokud možno co největší potenciál zbytkového tepla z kogenerační jednotky. Nikoliv však napojením na spaliny, ale pokud možno na celý horkovodní okruh motoru. Více informací...  

Často rovněž nazývány chladiče s nulovou spotřebou, což můžeme směle označit za sen každého podnikového energetika.  Více informací