Využití tepla z kogenerační jednotky

Pro více informací nás
neváhejte kontaktovat


Ing. Josef GÉBA
E-mail: josef.geba@bpower.cz
Tel.: +420 602 425 869

Nechte se inspirovat využitím zbytkového tepla na vaší kogenerační jednotce. Umíme využít spaliny, horkou vodu, a to vše přeměnit na elektrickou energii.
 

Nebo jen efektivně chladit přebytečné teplo bez vlastní potřeby na chlazení.  

 NABÍZÍME TYTO PRODUKTY

 

SPALINOVÉ ORC

 

HORKOVODNÍ ORC

 

 


CHLAZENÍ OKRUHU MOTORU KOGENERAČNÍ 
JEDNOTKY S NULOVOU SPOTŘEBOU

         
         
ORC systém využívá pouze spalin motoru kogenerační jednotky. Motor kogenerační jednotky produkuje cca 50 % produkce tepla ve spalinách, které lze využít na výrobu elektrické energie prostřednictvím přímého napojení na spalinové ORC. Více informací...   Horkovodní ORC využívá pokud možno co největší potenciál zbytkového tepla z kogenerační jednotky. Nikoliv však napojením na spaliny, ale pokud možno na celý horkovodní okruh motoru. Více informací...  

Často rovněž nazývány chladiče s nulovou spotřebou, což můžeme směle označit za sen každého podnikového energetika.  Více informací