Technologie absorpčního chlazení

Pro více informací nás
neváhejte kontaktovat


Lubomír Sovíček
Email: lubomir.sovicek@bpower.cz
Tel.: +420 734 576 035

Vysoká účinnost, tichý provoz, nulové emise, výkony již od 30 kW a velmi nízké provozní náklady činí z absorpčních chladících jednotek ideální řešení pro výrobu chladu.
 

Absorpční chladící jednotka vyrábí chlad ve formě studené vody. Hlavním „palivem“ pro absorpční jednotku je teplo, které je možné čerpat v různých formách:

 • horká voda
 • pára
 • spaliny
 • termální olej
   

Ilustrační obrázek jednotky absorpčního chlazení

Samotná technologie absorpčního chlazení je velmi jednoduchá a provozně  nenáročná. Jedná se o soustavu výměníků naplněných pracovní látkou (LiBr roztok) a vodou. Absorpční chladící jednotky jsou vhodné všude tam, kde je zdroj tepla a potřeba chladu:

 • železárny
 • slévárny
 • zemědělství
 • chemický průmysl
 • kogenerační jednotky
 • kompresory pro výrobu stlačeného vzduchu

Standardní technologie chlazení pomocí kompresorů mají vysokou spotřebu elektrické energie, při stejném chladícím výkonu činí vlastní spotřeba jednotky absorpčního chlazení pouze cca 5% spotřeby ve srovnání s kompresorovým chlazením. Instalace absorpční chladící jednotky tedy přinese významné snížení provozních nákladů při výrobě chladu.

 

Procesní schema absorpční chladící jednotky

 

V těchto systémech chladivo, tj. voda, absorbuje teplo v nižší teplotě a nižším tlaku během odpařování, a uvolňuje teplo ve vyšší teplotě a vyšším tlaku během kondenzace.

Pracovní látkou je LiBr roztok, který pracuje jako absorbent, absorbuje výpary z chladiva a tím ochlazuje chladnou vodu na požadovanou úroveň.

K absorpční jednotce jsou přivedeny tři okruhy:

 • zdroj tepla
 • chladící okruh
 • výsledný okruh chladné vody

Zdrojem tepla může být horká voda od 70 °C a výsledné teploty chladu se pohybují od 2 do 20 °C.