Technologie ElectraTherm Active Cooler

ORC ACTIVE COOLER AC800
 

Výroba energie a průmyslové procesy generují značné tepelné přebytky. Toto teplo je plýtvání energií a přispívání ke globálním emisím. AC800 je technologie pro efektivní maření odpadního tepla nejen s nulovou spotřebou elektrické energie, ale i s dodatečnou výrobou elektrické energie.

Děje se tak pomocí ORC systému integrovaného v chladiči. Takto vyrobená elektřina je využívána pro vlastní spotřebu chlazení Active Cooleru. AC800 umožňuje systému chlazení k napájení upřednostňovat výrobu elektrické energie pro období s vysokou okolní teplotou a ve špičkách.

Během tohoto zatížení je expandér ORC přemostěn a systém upřednostňuje chlazení, čímž splňuje požadavky na chlazení bez ohledu na výrobu energie. Toto je jediný okamžik, kromě počátečního spuštění, kdy aktivní chladič spotřebuje energii, kterou si nevyrobil.

 

       POWER+ generátor

 

Elektřina vyrobená nad rámec vlastní spotřeby tak může být dále dodávána do distribuční soustavy. 

Výkonové parametry
 

Zmařené teplo: 380 kWth
Výstupní výkon: 75 kWe
Teplota horké vody: 70 - 150 ° C
Průtok teplé vody: 3 - 15 l/s
Teplota chladící vody 4 - 65 ° C
Průtok chladící vody: 6 - 18 l/s


* Zatížení větší než 800 kWth vyžaduje
* Zdroje tepla s vyšší teplotou vyžadují další výměník tepla.

Výhody AC800:
 

  • Plně nahradí chlazení a generuje až 75 kWe.
  • Splňuje požadavky na nulové emise nebo fosilní paliva.
  • Snižuje spotřebu paliva a emisí.
  • Modulární, škálovatelný systém, který lze upravit tak, aby vyhovoval měnícím se potřebám.
  • Systém s uzavřenou smyčkou s jednoduchým připojením vody a sítě.
  • Eliminuje snižování výkonu motoru v důsledku nedostatečného chlazení.
  • Jednoduchý a spolehlivý zdroj elektřiny v odlehlých oblastech.
  • Slouží jako alternativa chladiče / chladicí věže, kompenzující kapitálové náklady.

 

Pro více informací navštivte www.electratherm.com - Active Cooler

Pro více informací nás
neváhejte kontaktovat


Lubomír Sovíček
Email: lubomir.sovicek@bpower.cz
Tel.: +420 734 576 035