Horkovodní ORC

Pro více informací nás
neváhejte kontaktovat


Lubomír Sovíček
Email: lubomir.sovicek@bpower.cz
Tel.: +420 734 576 035

Horkovodní ORC využívá jako zdroj tepelné energie odpadní horkou vodu z průmyslových procesů. Samozřejmostí je přeměna spalin nebo páry na vodu využitelnou v ORC systému instalací konkrétního typu výměníku. 

Na horkovodní ORC můžeme nahlížet jako na velmi účinný chladič. Využití nalezne všude tam,
kde je 
zbytkové teplo mařeno do okolí. ať už se jedná o spaliny, páru, nebo horkou vodu.

V ideálním případě ORC systém zároveň šetří náklady na případný stávající provoz chladícího systému, kdy se jedná o takové provozy, kdy je nutnost ochladit technologickou vodu v procesu o konkrétní rozdíl teplot – delta T. Při samotném návrhu systému horkovodního ORC se tak neřeší jen hodnota výstupní elektrické energie, ale právě i rozdíl teplot vstupní a výstupní vody z ORC. Správným návrhem systému lze totiž docílit nemalých úspor v provozu stávajícího chlazení.


Vztah parametrů horké vody vstupující jako medium do ORC k produkci elektrické energie znázoňují následující grafy - příklad technologie Electratherm:

         
 

Příklady nasazení v průmyslu:

 • Hutě
 • Kovárny
 • Sklárny
 • Ocelárny
 • Slévárny
 • Cihelny
 • Cementárny a vápenky
 • Chemické závody
 • Geotermální zdroje horké vody
 • Jakékoliv průmyslové provozy disponující odpadním teplem > 80°C v horké vodě nebo 160°C a více ve spalinách

Výhody:

 • Optimalizace nákladů na tepelnou a elektrickou energii
 • Vysoký podíl výroby elektrické energie na celkové výrobě energie
 • Minimální náklady na provoz a servis

 

NABÍZÍME TYTO PRODUKTY

Technologie ElectraTherm

ORC POWER+ PM75, 6500B, 6500B+


Jednotky Power+ jsou schopné využívat zdroje tepla již od 70 ° C a generovat až 125 kWe.
 

Generátor Power+ pomocí organického Rankinova cyklu spolu s patentovanými technologiemi – dvojitou šroubovicí, přeměňuje zdroje nízkoteplotního tepla a odpadního tepla na elektrickou energii a to bez další spotřeby paliva nebo emisí. Zdroje tepla s vyšší teplotou vyšší než 150 ° C - například termální oleje a výfukové plyny lze využít s využitím dalšího výměníku tepla.

                                     Technologie Power+ PM75

 

 

Expandér Bitzer, patent dvojité šroubovice

Technologie SMART POWER ORC

Díky integraci semihermetického expandéru BITZER představují řešení ORC společnosti ElectraTherm dramatický posun od turbínových technologií. Expandér poskytuje nejen nákladově efektivnější a robustnější konstrukci, která výrazně zvyšuje spolehlivos, ale má také mnohem nižší provozní rychlosti, které umožňují „mokré“ dvoufázové proudění.

Díky tomu je expandér lépe vybaven pro přechodný provoz, což umožňuje systému spolehlivě generovat energii ze zdrojů tepla s kolísáním teploty i průtoku. ORC systémy od ElectraTherm na bázi expandéru jsou ideálnější pro proměnlivé zdroje tepla s nižší teplotou ve srovnání se systémy na bázi turbíny. 

Nový expandér od mateřské společnosti ElectraTherm - BITZER zajišťují hladký provoz a absolutní spolehlivost.

 

POWER+ PM75 - menší série ideální pro tepelný výkon až 1250 kWth. Generuje až 75 kWe.  

POWER+ 6500 / 6500B+ Větší řada ideální pro tepelný výkon až 2 200 kWth. Generuje až 125 kWe. 

 

Výkonové parametry 

        PM75 6500B 6500B+
  kapacita zařízení výstupní výkon kWe až do 75 až do 125 až do 125
 

podmínky zdroje tepla

tepelný příkon kWth 300 -1250 400 - 1700 400 - 2200
teplota horké vody °C 65 -132 70 - 132 70 - 150
průtok horké vody l/s 3 - 23 3 - 25 3 - 25
 

kondenzační podmínky

kondenzační zátěž kWth 300 - 1200 400 - 1600 400 - 2000
teplota studené vody °C 10 - 65 4 - 65 4 - 65
průtok studené vody l/s 6 - 26 9 - 26 9- 26


*Zdroje tepla s vyšší teplotou vyšší než 150 ° C - například termální oleje a výfukové plyny - lze využít s využitím dalšího výměníku tepla.

 

Proces

 1. Teplo vstupuje do výparníku a zahřívá provozní kapalinu ORC (olej) na bod varu a tím ji přeměňuje na páru. Vařící pára vytváří tlak.
 2. Pára je tlačena skrz šroubový expandér, roztáčí elektrický generátor.
 3. Pára je ochlazena zdrojem studené vody, v kondenzátoru kondenzuje zpět do kapalné formy.
 4. Provozní kapalina je čerpána na vyšší tlak, vrací se zpět do výparníku a proces se opakuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické specifikace

  Konstrukce  
  Instalace chladiva postavený podle standardů ASME a CE
  Energetický blok patentovaný dvoušroubový expandér
  Generátor asynchronní 
  Výměník tepla kompaktní, pájená desková konstrukce
  Živostnost  20 let
     
  Popis systému  
  Provozní kapalina pentafluoropran (nehořlavý, netoxický, nepoškozující ozonovou vrstvu)
  Zdroj tepla horká voda (tekutina) 70 - 150 °C
spaliny od 150 °C
  Požadavky na chlazení voda 4 °C až 65 °C
  Řízení běžný řídící software / standardní programovatelný automat
  Vzádlený monitoring internet
  Obsluha navrženo pro bezobslužný provoz
  Hladina akustického tlaku  80 db ve vdálenosti 1 m; volitelné ztišení
<72 db ve vdálenosti 1 m

 

Pro více informací navštivte www.electratherm.com - Power+ generátor

Pro více informací nás
neváhejte kontaktovat


Lubomír Sovíček
Email: lubomir.sovicek@bpower.cz
Tel.: +420 734 576 035

 

 

 

 


 

 

       PM75           6500 

 

 

 

 

Technologie ORCAN

Technologie ORCAN se zaměřují na širokou škálu ORC systému od těch nejmenších (5 kW) až po větší ORC systémy vyrábějící 300 kW elektrické energie. Další vlajkovou lodí této společnosti jsou chladiče s nulovou spotřebou - ORCAN cooler.

Desítky instalací těchto jednotek po Evropě jsou důkazem špičkové kvality německé technologie. Dodavatel expandérů pro ORC je firma Bitzer – světová jednička na poli výrobců kompresorů.

 

ORC systém efficiency PACK NT:

Naše řešení pro nízké teploty: při vstupním výkonu od 180 kWth je instalace zařízení efficiency PACK NT hotova v několika jednoduchých krocích. Integrujte efficiency PACK NT do nejlepšího místa vašeho systému. Zařízení efficiency PACK NT má integrované čerpadlo pro objemový průtok mezi 10 a 18 m3 / h.

Teplota topné vody při vstupu [°C]

Teplota topné vody při výstupu [°C]

Objemový průtok [m3/h]

Množství tepla [kWth]

Čistý výkon [kWel]

Hrubý výkon [kWel]

80

69

14

177

5,9

7,9

85

73

14

199

7,3

9,3

90

76

14

221

8,7

10,7

95

80

14

243

10,1

12,1

100

84

14

266

11,6

13,6

105

87

14

289

13,1

15,0


Při okolní teplotě 10˚C, výstupní data +/- 8 %

 

ORC systém efficiency PACK 150.200
Tato řada ORC je vhodná pro využití horké vody o teplotě 80 – 145 ˚C a objemovém průtoku v rozmezí 11 – 14 m3/h nebo vodní páry o teplotě 150 - 800 ˚C.  Maximální možná výroba elektrické energie 30 kW při navstupování 500 kWth.

   efficiency PACK 150.200

ORC systém efficiency PACK 050.100
Dokáže využít zbytkové teplo motorů o výkonu 1 – 20 MW s účinností 7 %.  Teplo lze odebrat přímo ze spalin (max. 550 ˚C), či z teplé vody o maximální teplotě 150 ˚C.  Tento systém dokáže vyrobit až 100 kW elektrické energie.

   efficiency PACK 050.100

 

Pro více informací nás
neváhejte kontaktovat


Lubomír Sovíček
Email: lubomir.sovicek@bpower.cz
Tel.: +420 734 576 035