Horkovodní ORC

Pro více informací nás
neváhejte kontaktovat


Ing. Josef GÉBA
E-mail: josef.geba@bpower.cz
Tel.: +420 602 425 869

Horkovodní ORC využívá jako zdroj tepelné energie odpadní horkou vodu z průmyslových procesů. Samozřejmostí je přeměna spalin nebo páry na vodu využitelnou v ORC systému instalací konkrétního typu výměníku. 

Na horkovodní ORC můžeme nahlížet jako na velmi účinný chladič. Využití nalezne všude tam,
kde je 
zbytkové teplo mařeno do okolí. ať už se jedná o spaliny, páru, nebo horkou vodu.

V ideálním případě ORC systém zároveň šetří náklady na případný stávající provoz chladícího systému, kdy se jedná o takové provozy, kdy je nutnost ochladit technologickou vodu v procesu o konkrétní rozdíl teplot – delta T. Při samotném návrhu systému horkovodního ORC se tak neřeší jen hodnota výstupní elektrické energie, ale právě i rozdíl teplot vstupní a výstupní vody z ORC. Správným návrhem systému lze totiž docílit nemalých úspor v provozu stávajícího chlazení.


Vztah parametrů horké vody vstupující jako medium do ORC k produkci elektrické energie znázoňují následující grafy - příklad technologie Electratherm:

         
 

Příklady nasazení v průmyslu:

 • Hutě
 • Kovárny
 • Sklárny
 • Ocelárny
 • Slévárny
 • Cihelny
 • Cementárny a vápenky
 • Chemické závody
 • Geotermální zdroje horké vody
 • Jakékoliv průmyslové provozy disponující odpadním teplem > 80°C v horké vodě nebo 160°C a více ve spalinách

Výhody:

 • Optimalizace nákladů na tepelnou a elektrickou energii
 • Vysoký podíl výroby elektrické energie na celkové výrobě energie
 • Minimální náklady na provoz a servis

 

NABÍZÍME TYTO PRODUKTY

Technologie ElectraTherm

ORC POWER+ 4200, 4400, 4400B, 6500

 

Jednotka POWER+ vyrábí bezemisní elektřinu z odpadního tepla již od 77°C.

ORC POWER+ disponuje osvědčeným chráněným patentem - dvojitým šroubovým rotačním expandérem. Rotační expandér vyrábí elektřinu, kterou transformuje ze zdroje nízkoteplotního odpadního tepla. Instalace zařízení POWER+ nabízí možnou alternativu využití odpadního tepla a velmi zajímavou dobu návratnosti investice.

POWER+ 4200 je nejmenší zařízení, které pomocí Organického Rankinova Cyklu generuje až 35 kWe a je ideální pro využití nízkoteplotního odpadního tepla.   

POWER+ 4400 je zařízení téměř totožné s předchozím typem, ale generuje až 65kWe. 

! NOVINKA ! POWER+ 4400B je výkonnější verzi Power+ 4400. Díky novému expandéru od firmy Bitzer produkuje až 75 kWe. 

POWER+ 6500 je nejvýkonnější zařízení, které umožňuje investorovi využít větší potenciál tepla s vyšší produkcí elektrické energie. Ta může být až 110 kWe. Zařízení Power+ 6500 může pracovat v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla (CHP), kdy na výstupu z ORC je stále k dispozici teplo využitelné pro další spotřebu. 

 

Výkonové parametry 

          4200 4400 6500
  výkon zařízení elektrický výkon   kWe do 35 20 - 65  20 -110
  podmínky pro odpadní teplo vstupní teplota    °C 77 - 116 77 - 116 77 - 116
příkon   kW 300 - 500  400 - 860  330 - 1300
průtok   l/s 3,2 - 12,6  3,8 - 12,6 6,4 - 22,1
  kondenzační podmínky vstupní teplota   °C 4 - 43 4 - 43  4 - 38
teplota okolního vzduchu   °C < 38 < 38  < 38
kondenzační zátěž    kW 280 - 430  380 - 795  320 - 1200

 


Výkon v závislosti na průtoku a teplotě vstupní horké vody

 

 

 

Systém pracuje na principu uzavřeného Organického Rankinova Cyklu (ORC).

Proces

 1. Teplo vstupuje do výparníku a zahřívá provozní kapalinu ORC (olej) na bod varu a tím ji přeměňuje na páru. Vařící pára vytváří tlak.
 2. Pára je tlačena skrz šroubový expandér, roztáčí elektrický generátor.
 3. Pára je ochlazena zdrojem studené vody, v kondenzátoru kondenzuje zpět do kapalné formy.
 4. Provozní kapalina je čerpána na vyšší tlak, vrací se zpět do výparníku a proces se opakuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické specifikace

  Konstrukce  
  Instalace chladiva postavený podle standardů ASME a CE
  Energetický blok patentovaný dvoušroubový expandér
  Generátor asynchronní 
  Výměník tepla kompaktní, pájená desková konstrukce
  Živostnost  20 let
     
  Popis systému  
  Provozní kapalina pentafluoropran (nehořlavý, netoxický, nepoškozující ozonovou vrstvu)
  Zdroj tepla horká voda 77 °C až 116 °C 
  Požadavky na chlazení voda 4 °C až 43 °C
  Řízení běžný řídící software / standardní programovatelný automat
  Vzádlený monitoring internet
  Obsluha navrženo pro bezobslužný provoz
  Hladina akustického tlaku  80 db ve vdálenosti 1 m; volitelné ztišení
<72 db ve vdálenosti 1 mMožné konfigurace zařízení POWER+

Samostatně stojící


20 ft. ISO rám


40 ft. ISo rám


 • Rozměr: 2,4 x 2 x 2,3 m
 • Rozměr: 6,1 x 2,4 x 2,6 m
 • Rozměr: 12 x 2,4 x 2,6 m
 • Vnitřní nebo venkovní instalace
 • Možnost modulárního zapojení
 • Snadná instalace bez nutnosti betonového základu
 • Integrovaná montáž se suchým chladičem 
 • Instalace na klíč včetně chladícího okruhu, potruzí a čerpadla
 • Bez nutnosti betonového základu
 • Plug&play

 

Výhody série POWER+

 • Automatizovaný systém řízení
 • Nízké nároky na údržbu
 • Modularita a škálovatelnost
 • Robustní dvoušroubový expandér
 • CE certifikace
 • Nulové emise
 • Nulová spotřeba fosilních paliv
 • Vzdálený monitoring

Využití technologií:

 • Motory na zemní plyn
 • Benzínové a naftové motory
 • Biomasa
 • Bioplyn
 • Kotle
 • Teplo z průmyslových procesů
 • Solární teplo
 • Geothermální energie

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Ing. Josef GÉBA
E-mail: josef.geba@bpower.cz
Tel.: +420 602 425 869

 

 

 

 


 

 

       ORC POWER+

       4000B

 

Technologie ORCAN

Technologie ORCAN se zaměřují na širokou škálu ORC systému od těch nejmenších (5 kW) až po větší ORC systémy vyrábějící 300 kW elektrické energie. Další vlajkovou lodí této společnosti jsou chladiče s nulovou spotřebou - ORCAN cooler.

Desítky instalací těchto jednotek po Evropě jsou důkazem špičkové kvality německé technologie. Dodavatel expandérů pro ORC je firma Bitzer – světová jednička na poli výrobců kompresorů.

 

ORC systém efficiency PACK NT:

Naše řešení pro nízké teploty: při vstupním výkonu od 180 kWth je instalace zařízení efficiency PACK NT hotova v několika jednoduchých krocích. Integrujte efficiency PACK NT do nejlepšího místa vašeho systému. Zařízení efficiency PACK NT má integrované čerpadlo pro objemový průtok mezi 10 a 18 m3 / h.

Teplota topné vody při vstupu [°C]

Teplota topné vody při výstupu [°C]

Objemový průtok [m3/h]

Množství tepla [kWth]

Čistý výkon [kWel]

Hrubý výkon [kWel]

80

69

14

177

5,9

7,9

85

73

14

199

7,3

9,3

90

76

14

221

8,7

10,7

95

80

14

243

10,1

12,1

100

84

14

266

11,6

13,6

105

87

14

289

13,1

15,0


Při okolní teplotě 10˚C, výstupní data +/- 8 %

 

ORC systém efficiency PACK 150.200
Tato řada ORC je vhodná pro využití horké vody o teplotě 80 – 145 ˚C a objemovém průtoku v rozmezí 11 – 14 m3/h nebo vodní páry o teplotě 150 - 800 ˚C.  Maximální možná výroba elektrické energie 30 kW při navstupování 500 kWth.

   efficiency PACK 150.200

ORC systém efficiency PACK 050.100
Dokáže využít zbytkové teplo motorů o výkonu 1 – 20 MW s účinností 7 %.  Teplo lze odebrat přímo ze spalin (max. 550 ˚C), či z teplé vody o maximální teplotě 150 ˚C.  Tento systém dokáže vyrobit až 100 kW elektrické energie.

   efficiency PACK 050.100

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Ing. Josef GÉBA
E-mail: josef.geba@bpower.cz
Tel.: +420 602 425 869