Spalinové ORC

ORC systém využívá pouze spalin motoru kogenerační jednotky. Motor kogenerační jednotky produkuje cca 50 % produkce tepla ve spalinách, které lze využít na výrobu elektrické energie prostřednictvím přímého napojení na spalinové ORC. ORC se tak chová jako obyčejný spalinový výměník s bezpečným dodržením podmínky maximálního protitlaku spalin z motoru.

Sekundární chladící okruh motoru s horkou vodou je i nadále provozovateli zachován pro další upotřebení, např. pro vytápění objektů, sušáren apod.

 

 

Výstup chladící vody z ORC systému má parametry od 55 °C až do 90 °C. Lze tak snadno docílit jednak provozu ORC v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla – v případě využitelnosti tepla z ORC systému, nebo v případě stejného teplotního potenciálu vody z ORC a motoru propojit oba chladící okruhy obou zařízení v jeden.

 

ORC systém je ideální pro připojení k motorům přibližně od 500kW elektrického výkonu, kde výkon ve spalinách začíná na cca 250kW tepelného výkonu.


Následující tabulka ukazuje možné výkonové typy spalinových ORC v naší nabídce:

Tepelný výkon ve spalinách při teplotě 450 °C Vstupní elektrický výkon ORC (PtG - power to grid)
   
400 kW 70 kW
730 kW 120 kWel
900 kW 160 kWel
1500 kW 250 kW

 

Spaliny z ORC systému dále vystupují přes komín o teplotě cca 180 °C – 210 °C. Toto je také teplota, na kterou se dopočítává účinnost celého systému, která je cca 18 - 22 %. Díky vlastnostem a teplotním parametrům spalinových ORC systémů má vliv okolní teploty na účinnost ORC systému de facto zanedbatelný.

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Ing. Josef GÉBA
E-mail: josef.geba@bpower.cz
Tel.: +420 602 425 869

 

Výhody:

 • Zvýšení účinnosti kogenerační jednotky při zachování produkce tepla z ORC systému
 • Stabilizační prvek byznysu
 • Úspora nákladů v přípravné fázi výstavby motorů díky absenci spalinového výměníku
 • Možnost provozu ORC systému v režimu KVET
   

 

NABÍZÍME TYTO PRODUKTY

Technologie Triogen

Hlavním prvkem ORC zařízení je vysokorychlostní turbína, která na bázi Organického Rankinova cyklu přemění nízkopotenciální teplo na elektrickou energii.
 

Výhody ORC:    

 • vysoká meziroční provozuschopnost    
 • vysoká účinnost vzhledem ke vstupní teplotě    
 • plně automatický provoz    
 • snadná integrace do stávajícího zařízení  
 • vhodné pro modulární instalaci   

Oblast využití

 • motory na zemní plyn, bioplyn apod.
 • bio-dieselové agregáty
 • zážehové motory
 • dieselové motory
 • plynové turbíny
 • teplo uvolněné při výrobním procesu
 • teplo z pecí nebo kotlů
 • jakékoli tepelné zdroje s teplotou >350 °C

 

 

ORC WB-1

WB-1 Vario

→  ORC WB-1 pracuje se spalinami v rozmezí 350 °C – 520 °C. Tepelný výkon na vstupu do ORC WB-1 je 450 – 900 kW, výstupní elektrický výkon 60 kW – 160 kW v závislosti na vstupním teple, přivedeném do ORC systému.
 

Příkladem  instalace  je  kombinace  ORC
za řízení  s  kogenera ční  jednotkou. Velkou  předností  je  připojení  ORC přímo  na  komínový  spalinovod  dané technologie.  Odpadá  tím  nutnost používat jakýkoliv spalinový výměník.  
Spaliny  se  vedou  přímo  na  výměník ORC. Vnitřním  mediem  není  voda,  ale
organická látka. Ta se zahřeje na teplotu
cca 320 °C, vstupuje na lopatky turbíny
ORC a roztočí ji až na 28 000 ot/min.   

Na  připojeném  asynchronním  generátoru začne zařízení vyrábět el. energii. Díky  využití  vysokých  teplot  přímo  ze
spalin  tak  ORC  WB-1  dosahuje účinností  pohybující  se  okolo  20  %! Tato hodnota řadí ORC WB-1 mezi špičky v této technologii.    
V  chladícím  okruhu  je  tepelný  výkon roven 80 % vstupního  tepelného výkonu o teplotním spádu cca 55 °C – 35 °C. Tyto parametry nejsou náhodné, nabízí  totiž  investorovi  využít  i  tento potenciál k ohřevu fermentorů, bazénů, kalových  jímek  apod.  Výstup  využitých spalin odchází ven z ORC kouřovodem o teplotě cca 180 °C.
 

→  Hlavním důvodem, proč byl typ ORC WB-1 VARIO uveden na trh, je velká poptávka z řad investorů. Jednak na využití  tepla pro přeměnu na elektrickou energii, ale zároveň v kombinaci s využitím teplé vody pro vytápění objektů.

→ Variabilita provozu ORC WB-1 VARIO umožňuje investorovi vyhodnotit, kdy je potřeba  primárně dodávat  teplo do systému, nebo kdy je účelnější maximalizovat výrobu elektrické energie.

ORC WB-1 VARIO je technicky totožné s typem WB-1, navíc ale nabízí možnost variabilně  řídit  teplotu  chladící  vody ORC tak, aby dosáhl různých teplotních úrovní. Nastavení lze on-line  měnit v závislosti na podmínkách provozu.   

Využití  ORC WB-1 VARIO  si  lze  před-stavit u bioplynových stanic (ale nejen u  nich), které již dodávku tepla zajištěnou  mají nebo plánují. Nasazením ORC WB-1VARIO do systému  je možné zefektivnit celý provoz a v zimních měsících řídit  dodávku tepla s výrobou elektrické energie z ORC.


Graf výroby elektrické energie v závislosti na teplotě chladícího okruhu:

 

Vlastnosti, parametry ORC WB-1:    

 •  vstupní tepelná energie 450 – 900 kWth, > 350 °C    
 • výstupní elektrický výkon z ORC od 60 do 160 kWe    
 • vysoká efektivita využití z hlediska přeměny teplené energie na elektrickou, až 20 % 
 • chlazení - voda, 350 – 700 kWth    
 • nulové požadavky na palivo (využití odpadního tepla)    
 • přímý ohřev média ORC spalinami    
 • bez emisí, CO2 neutrální    
 • nízké požadavky na údržbu    
 • vysoká spolehlivost a dostupnost servisu i náhradních dílů v ČR, (> 8500 hodin/rok)   
 • vzdálený monitoring, bezobslužný provoz    
 • vhodné pro získání dotací pro zelenou energii

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Ing. Josef GÉBA
E-mail: josef.geba@bpower.cz
Tel.: +420 602 425 869

 

 

 

 

 

 

 

     ORC TRIOGEN

Technologie DURR CYPLAN

Německá technologie od společnosti DURR má vůbec nějvětší nabídku produktů. Je možno využít malých ORC jednotek DURR CYPLAN od 40kW elektrického výkonu, až po velké 500kW agregáty. Dělí se na dva typy - přímé napojení spalin (do 250kWel) a s olejovým hospodářstvím (350kWel a 500kWel).

Obrovskou výhodou těchto systémů je možnost parametrizace chladícího okruhu ORC až na 90°C. Tento parametr řadí ORC DURR CYPLAN k jednoznačně nejlepším ORC systémům v této oblasti na trhu. Nepotřebujete 90°C horké vody pro další využití? Není problém, využijte výrobu elektrické energie na maximum s chladící vodou 40°C! Vše záleží jen na konrétním projektu.

 

 

ORC DURR CYPLAN je spalinové ORC avšak využívá dvou způsobů napojení na systém. Jednak přímé napojení spalin nebo napojení pomocí olejového hospodářství. Již zmíněnou výhodou technologie ORC DURR Cyplan je výstupní chladící voda o parametrech 90/70°C, kterou lze s výhodou kombinovat s chladícím okruhem motoru kogenerační jednotky. Odpadá tak nutnost instalovat další chladič, speciálně určen jen pro ORC. 

Samozřejmě takové parametry chladící vody okruhu ORC DURR CYPLAN  lze s výhodou využít v dalším technologickém procesu. ORC DURR CYPLAN se dělí na několik druhů podle velikosti samotného zařízení:

 

 

 

Výroba elektrické energie z ORC   Energie v horké vodě   Teplota vody za ORC
40 kWel PtG   180 kWth   do 90 °C
70 kWel PtG   320 kWth   do 90 °C
120 kWel PtG   520 kWth   do 90 °C
130 kWel PtG   650 kWth   do 90 °C
250 kWel PtG   1000 kWth   do 90 °C
350 kWel PtG   1400 kWth   do 90 °C
500 kWel PtG   2000 kWth   do 90 °C

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Ing. Josef GÉBA
E-mail: josef.geba@bpower.cz
Tel.: +420 602 425 869