Spalinové ORC

Spalinová ORC lze úspěšně nasadit všude tam, kde spaliny z technologického procesu nebo odpadní teplo v podobě horkého vzduchu > 350 °C odchází komínem, bez dalšího využití. Spalinové ORC se totiž chová jako obyčejný spalinový výměník. Nasazením spalinového ORC systému získáte jednak výrobu elektrické energie k pokrytí vlastní spotřeby v areálu závodu, ale i teplo v podobě horké vody o teplotě až do 90 °C. Díky těmto dvěma komoditám můžete tuto technologii ORC zařadit do kategorie kombinované výroby elektřiny a tepla – KVET. Je jen na provozovateli, v jakém režimu KVET bude ORC systém provozovat.

 

Výstup chladící vody z ORC systému má parametry od 55 °C až do 90 °C. Lze tak snadno docílit provozu spalinového ORC systému v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla.

 

 

 

 

Spaliny z ORC systému dále vystupují přes komín o teplotě cca 180 °C – 210 °C. Toto je také teplota, na kterou se dopočítává účinnost celého systému, která je cca 18 - 22 %. Díky vlastnostem a teplotním parametrům spalinových ORC má vliv okolní teploty na účinnost ORC systému de facto zanedbatelný.
 

Příklady nasazení v průmyslu:

 • Hutě
 • Kovárny
 • Sklárny
 • Ocelárny
 • Slévárny
 • Cihelny
 • Cementárny a vápenky
 • Chemické závody
 • Jakékoliv průmyslové provozy disponující odpadním teplem > 350°C

Výhody:

 

 

 • Možnost využít příspěvky na KVET pro výrobu elektrické energie a tepla z ORC
 • Úspora nákladů na vytápění hal apod. zapojením okruhu horké vody z ORC do systému vytápění objektů

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Lubomír Sovíček
Email: lubomir.sovicek@bpower.cz
Tel.: +420 734 576 035


 

 

 

 

 

 

NABÍZÍME TYTO PRODUKTY

Technologie Triogen

Hlavním prvkem ORC zařízení je vysokorychlostní turbína, která na bázi Organického Rankinova cyklu přemění nízkopotenciální teplo na elektrickou energii.
 

Výhody ORC:    

 • vysoká meziroční provozuschopnost    
 • vysoká účinnost vzhledem ke vstupní teplotě    
 • plně automatický provoz    
 • snadná integrace do stávajícího zařízení  
 • vhodné pro modulární instalaci   

Oblast využití

 • motory na zemní plyn, bioplyn apod.
 • bio-dieselové agregáty
 • zážehové motory
 • dieselové motory
 • plynové turbíny
 • teplo uvolněné při výrobním procesu
 • teplo z pecí nebo kotlů
 • jakékoli tepelné zdroje s teplotou >350 °C

 

 

ORC e-box POWER

ORC e-box Vario

→  ORC e-box POWER pracuje se spalinami v rozmezí 350 °C – 520 °C. Tepelný výkon na vstupu do ORC e-box POWER je 450 – 990 kW, výstupní elektrický výkon 50 – 180 kWe v závislosti na vstupním teple, přivedeném do ORC systému.
 

Příkladem  instalace  je  kombinace  ORC
za řízení  s  kogenerační  jednotkou. Velkou  předností  je  připojení  ORC přímo  na  komínový  spalinovod  dané technologie.  Odpadá  tím  nutnost používat jakýkoliv spalinový výměník.  
Spaliny  se  vedou  přímo  na  výměník ORC. Vnitřním  mediem  není  voda,  ale
organická látka. Ta se zahřeje na teplotu
cca 320 °C, vstupuje na lopatky turbíny
ORC a roztočí ji až na 28 000 ot/min.   

Na  připojeném  asynchronním  generátoru začne zařízení vyrábět el. energii. Díky  využití  vysokých  teplot  přímo  ze
spalin  tak  ORC e-box POWER dosahuje účinností  pohybující se okolo 20% ! Tato hodnota řadí ORC e-box POWER mezi špičky v této technologii. V  chladícím  okruhu  je  tepelný  výkon roven 80 % vstupního  tepelného výkonu o teplotním spádu cca 55 °C – 35 °C. Tyto parametry nejsou náhodné, nabízí  totiž  investorovi  využít  i  tento potenciál k ohřevu fermentorů, bazénů, kalových  jímek  apod.  Výstup  využitých spalin odchází ven z ORC kouřovodem o teplotě cca 180 °C.

→  Hlavním důvodem, proč byl typ ORC e-box VARIO uveden na trh, je velká poptávka z řad investorů. Jednak na využití  tepla pro přeměnu na elektrickou energii, ale zároveň v kombinaci s využitím teplé vody pro vytápění objektů.

→ Variabilita provozu ORC e-box VARIO umožňuje investorovi vyhodnotit, kdy je potřeba  primárně dodávat  teplo do systému, nebo kdy je účelnější maximalizovat výrobu elektrické energie.

ORC e-box VARIO je technicky totožné s typem e-box, navíc ale nabízí možnost variabilně  řídit  teplotu  chladící  vody ORC tak, aby dosáhl různých teplotních úrovní. Nastavení lze on-line  měnit v závislosti na podmínkách provozu.   

Využití  ORC e-box VARIO  si  lze  před-stavit u bioplynových stanic (ale nejen u  nich), které již dodávku tepla zajištěnou  mají nebo plánují. Nasazením ORC e-box VARIO do systému  je možné zefektivnit celý provoz a v zimních měsících řídit  dodávku tepla s výrobou elektrické energie z ORC.


Graf výroby elektrické energie v závislosti na teplotě chladícího okruhu:

 

 

Vlastnosti, parametry ORC e-box POWER:    

 •  vstupní tepelná energie 450 – 990 kWth, > 350 °C    
 • výstupní elektrický výkon z ORC od 50 do 180 kWe    
 • vysoká efektivita využití z hlediska přeměny teplené energie na elektrickou, až 20 % 
 • chlazení - voda, 350 – 700 kWth    
 • nulové požadavky na palivo (využití odpadního tepla)    
 • přímý ohřev média ORC spalinami    
 • bez emisí, CO2 neutrální    
 • nízké požadavky na údržbu    
 • vysoká spolehlivost a dostupnost servisu i náhradních dílů v ČR, (> 8500 hodin/rok)   
 • vzdálený monitoring, bezobslužný provoz    
 • vhodné pro získání dotací pro zelenou energii

 

                 

 

 

Pro více informací nás
neváhejte kontaktovat


Lubomír Sovíček
Email: lubomir.sovicek@bpower.cz
Tel.: +420 734 576 035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilustrativní obrázek napojení ORC Triogen ebox na zdroj tepla z biomasy