Technologie

Pro naše technická řešení používáme jen prověřené technologie. Nikdy nejdeme cestou experimentů. Naši partneři jsou světová špička na poli technologie ORC systémů. Nepreferujeme jednu technologii před druhou. Naše výhoda je v naprosté nezávislosti na výrobcích. Pro vás navrhneme vždy takovou technologii, která je nejvhodnější pro dané technické řešení. Naši partneři respektují tato pravidla a oceňují naši pozici na trhu a plně si důvěřujeme. Také díky tomuto vzájemnému respektu Vám můžeme nabídnout opravdu to nejlepší, co dnešní trh na poli ORC technologií přináší.

Spolupracujeme s výrobci TRIOGEN, ELECTRATHERM a ORCAN.Oblast využití

 • motory na zemní plyn, bioplyn apod.
 • bio-dieselové agregáty
 • zážehové motory
 • dieselové motory
 • plynové turbíny
 • teplo uvolněné při výrobním procesu
 • teplo z pecí nebo kotlů
 • jakékoli tepelné zdroje s teplotou >350 °C

 

NABÍZÍME TYTO TECHNOLOGIE
 

Technologie absorpčního chlazení

Pro více informací nás
neváhejte kontaktovat


Lubomír Sovíček
Email: lubomir.sovicek@bpower.cz
Tel.: +420 734 576 035

Vysoká účinnost, tichý provoz, nulové emise, výkony již od 30 kW a velmi nízké provozní náklady činí z absorpčních chladících jednotek ideální řešení pro výrobu chladu.
 

Absorpční chladící jednotka vyrábí chlad ve formě studené vody. Hlavním „palivem“ pro absorpční jednotku je teplo, které je možné čerpat v různých formách:

 • horká voda
 • pára
 • spaliny
 • termální olej
   

Ilustrační obrázek jednotky absorpčního chlazení

Samotná technologie absorpčního chlazení je velmi jednoduchá a provozně  nenáročná. Jedná se o soustavu výměníků naplněných pracovní látkou (LiBr roztok) a vodou. Absorpční chladící jednotky jsou vhodné všude tam, kde je zdroj tepla a potřeba chladu:

 • železárny
 • slévárny
 • zemědělství
 • chemický průmysl
 • kogenerační jednotky
 • kompresory pro výrobu stlačeného vzduchu

Standardní technologie chlazení pomocí kompresorů mají vysokou spotřebu elektrické energie, při stejném chladícím výkonu činí vlastní spotřeba jednotky absorpčního chlazení pouze cca 5% spotřeby ve srovnání s kompresorovým chlazením. Instalace absorpční chladící jednotky tedy přinese významné snížení provozních nákladů při výrobě chladu.

 

Procesní schema absorpční chladící jednotky

 

V těchto systémech chladivo, tj. voda, absorbuje teplo v nižší teplotě a nižším tlaku během odpařování, a uvolňuje teplo ve vyšší teplotě a vyšším tlaku během kondenzace.

Pracovní látkou je LiBr roztok, který pracuje jako absorbent, absorbuje výpary z chladiva a tím ochlazuje chladnou vodu na požadovanou úroveň.

K absorpční jednotce jsou přivedeny tři okruhy:

 • zdroj tepla
 • chladící okruh
 • výsledný okruh chladné vody

Zdrojem tepla může být horká voda od 70 °C a výsledné teploty chladu se pohybují od 2 do 20 °C.

Technologie Triogen

Hlavním prvkem ORC zařízení je vysokorychlostní turbína, která na bázi Organického Rankinova cyklu přemění nízkopotenciální teplo na elektrickou energii.
 

Výhody ORC:    

 • vysoká meziroční provozuschopnost    
 • vysoká účinnost vzhledem ke vstupní teplotě    
 • plně automatický provoz    
 • snadná integrace do stávajícího zařízení  
 • vhodné pro modulární instalaci   

Oblast využití

 • motory na zemní plyn, bioplyn apod.
 • bio-dieselové agregáty
 • zážehové motory
 • dieselové motory
 • plynové turbíny
 • teplo uvolněné při výrobním procesu
 • teplo z pecí nebo kotlů
 • jakékoli tepelné zdroje s teplotou >350 °C

 

 

ORC e-box POWER

ORC e-box Vario

→  ORC e-box POWER pracuje se spalinami v rozmezí 350 °C – 520 °C. Tepelný výkon na vstupu do ORC e-box POWER je 450 – 990 kW, výstupní elektrický výkon 50 – 180 kWe v závislosti na vstupním teple, přivedeném do ORC systému.
 

Příkladem  instalace  je  kombinace  ORC
za řízení  s  kogenerační  jednotkou. Velkou  předností  je  připojení  ORC přímo  na  komínový  spalinovod  dané technologie.  Odpadá  tím  nutnost používat jakýkoliv spalinový výměník.  
Spaliny  se  vedou  přímo  na  výměník ORC. Vnitřním  mediem  není  voda,  ale
organická látka. Ta se zahřeje na teplotu
cca 320 °C, vstupuje na lopatky turbíny
ORC a roztočí ji až na 28 000 ot/min.   

Na  připojeném  asynchronním  generátoru začne zařízení vyrábět el. energii. Díky  využití  vysokých  teplot  přímo  ze
spalin  tak  ORC e-box POWER dosahuje účinností  pohybující se okolo 20% ! Tato hodnota řadí ORC e-box POWER mezi špičky v této technologii. V  chladícím  okruhu  je  tepelný  výkon roven 80 % vstupního  tepelného výkonu o teplotním spádu cca 55 °C – 35 °C. Tyto parametry nejsou náhodné, nabízí  totiž  investorovi  využít  i  tento potenciál k ohřevu fermentorů, bazénů, kalových  jímek  apod.  Výstup  využitých spalin odchází ven z ORC kouřovodem o teplotě cca 180 °C.

→  Hlavním důvodem, proč byl typ ORC e-box VARIO uveden na trh, je velká poptávka z řad investorů. Jednak na využití  tepla pro přeměnu na elektrickou energii, ale zároveň v kombinaci s využitím teplé vody pro vytápění objektů.

→ Variabilita provozu ORC e-box VARIO umožňuje investorovi vyhodnotit, kdy je potřeba  primárně dodávat  teplo do systému, nebo kdy je účelnější maximalizovat výrobu elektrické energie.

ORC e-box VARIO je technicky totožné s typem e-box, navíc ale nabízí možnost variabilně  řídit  teplotu  chladící  vody ORC tak, aby dosáhl různých teplotních úrovní. Nastavení lze on-line  měnit v závislosti na podmínkách provozu.   

Využití  ORC e-box VARIO  si  lze  před-stavit u bioplynových stanic (ale nejen u  nich), které již dodávku tepla zajištěnou  mají nebo plánují. Nasazením ORC e-box VARIO do systému  je možné zefektivnit celý provoz a v zimních měsících řídit  dodávku tepla s výrobou elektrické energie z ORC.


Graf výroby elektrické energie v závislosti na teplotě chladícího okruhu:

 

 

Vlastnosti, parametry ORC e-box POWER:    

 •  vstupní tepelná energie 450 – 990 kWth, > 350 °C    
 • výstupní elektrický výkon z ORC od 50 do 180 kWe    
 • vysoká efektivita využití z hlediska přeměny teplené energie na elektrickou, až 20 % 
 • chlazení - voda, 350 – 700 kWth    
 • nulové požadavky na palivo (využití odpadního tepla)    
 • přímý ohřev média ORC spalinami    
 • bez emisí, CO2 neutrální    
 • nízké požadavky na údržbu    
 • vysoká spolehlivost a dostupnost servisu i náhradních dílů v ČR, (> 8500 hodin/rok)   
 • vzdálený monitoring, bezobslužný provoz    
 • vhodné pro získání dotací pro zelenou energii

 

                 

 

 

Pro více informací nás
neváhejte kontaktovat


Lubomír Sovíček
Email: lubomir.sovicek@bpower.cz
Tel.: +420 734 576 035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilustrativní obrázek napojení ORC Triogen ebox na zdroj tepla z biomasy

 

Technologie ElectraTherm

ORC POWER+ PM75, 6500B, 6500B+


Jednotky Power+ jsou schopné využívat zdroje tepla již od 70 ° C a generovat až 125 kWe.
 

Generátor Power+ pomocí organického Rankinova cyklu spolu s patentovanými technologiemi – dvojitou šroubovicí, přeměňuje zdroje nízkoteplotního tepla a odpadního tepla na elektrickou energii a to bez další spotřeby paliva nebo emisí. Zdroje tepla s vyšší teplotou vyšší než 150 ° C - například termální oleje a výfukové plyny lze využít s využitím dalšího výměníku tepla.

                                     Technologie Power+ PM75

 

 

Expandér Bitzer, patent dvojité šroubovice

Technologie SMART POWER ORC

Díky integraci semihermetického expandéru BITZER představují řešení ORC společnosti ElectraTherm dramatický posun od turbínových technologií. Expandér poskytuje nejen nákladově efektivnější a robustnější konstrukci, která výrazně zvyšuje spolehlivos, ale má také mnohem nižší provozní rychlosti, které umožňují „mokré“ dvoufázové proudění.

Díky tomu je expandér lépe vybaven pro přechodný provoz, což umožňuje systému spolehlivě generovat energii ze zdrojů tepla s kolísáním teploty i průtoku. ORC systémy od ElectraTherm na bázi expandéru jsou ideálnější pro proměnlivé zdroje tepla s nižší teplotou ve srovnání se systémy na bázi turbíny. 

Nový expandér od mateřské společnosti ElectraTherm - BITZER zajišťují hladký provoz a absolutní spolehlivost.

 

POWER+ PM75 - menší série ideální pro tepelný výkon až 1250 kWth. Generuje až 75 kWe.  

POWER+ 6500 / 6500B+ Větší řada ideální pro tepelný výkon až 2 200 kWth. Generuje až 125 kWe. 

 

Výkonové parametry 

        PM75 6500B 6500B+
  kapacita zařízení výstupní výkon kWe až do 75 až do 125 až do 125
 

podmínky zdroje tepla

tepelný příkon kWth 300 -1250 400 - 1700 400 - 2200
teplota horké vody °C 65 -132 70 - 132 70 - 150
průtok horké vody l/s 3 - 23 3 - 25 3 - 25
 

kondenzační podmínky

kondenzační zátěž kWth 300 - 1200 400 - 1600 400 - 2000
teplota studené vody °C 10 - 65 4 - 65 4 - 65
průtok studené vody l/s 6 - 26 9 - 26 9- 26


*Zdroje tepla s vyšší teplotou vyšší než 150 ° C - například termální oleje a výfukové plyny - lze využít s využitím dalšího výměníku tepla.

 

Proces

 1. Teplo vstupuje do výparníku a zahřívá provozní kapalinu ORC (olej) na bod varu a tím ji přeměňuje na páru. Vařící pára vytváří tlak.
 2. Pára je tlačena skrz šroubový expandér, roztáčí elektrický generátor.
 3. Pára je ochlazena zdrojem studené vody, v kondenzátoru kondenzuje zpět do kapalné formy.
 4. Provozní kapalina je čerpána na vyšší tlak, vrací se zpět do výparníku a proces se opakuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické specifikace

  Konstrukce  
  Instalace chladiva postavený podle standardů ASME a CE
  Energetický blok patentovaný dvoušroubový expandér
  Generátor asynchronní 
  Výměník tepla kompaktní, pájená desková konstrukce
  Živostnost  20 let
     
  Popis systému  
  Provozní kapalina pentafluoropran (nehořlavý, netoxický, nepoškozující ozonovou vrstvu)
  Zdroj tepla horká voda (tekutina) 70 - 150 °C
spaliny od 150 °C
  Požadavky na chlazení voda 4 °C až 65 °C
  Řízení běžný řídící software / standardní programovatelný automat
  Vzádlený monitoring internet
  Obsluha navrženo pro bezobslužný provoz
  Hladina akustického tlaku  80 db ve vdálenosti 1 m; volitelné ztišení
<72 db ve vdálenosti 1 m

 

Pro více informací navštivte www.electratherm.com - Power+ generátor

Pro více informací nás
neváhejte kontaktovat


Lubomír Sovíček
Email: lubomir.sovicek@bpower.cz
Tel.: +420 734 576 035

 

 

 

 


 

 

       PM75           6500 

 

 

 

 

Technologie ORCAN

Technologie ORCAN se zaměřují na širokou škálu ORC systému od těch nejmenších (5 kW) až po větší ORC systémy vyrábějící 300 kW elektrické energie. Další vlajkovou lodí této společnosti jsou chladiče s nulovou spotřebou - ORCAN cooler.

Desítky instalací těchto jednotek po Evropě jsou důkazem špičkové kvality německé technologie. Dodavatel expandérů pro ORC je firma Bitzer – světová jednička na poli výrobců kompresorů.

 

ORC systém efficiency PACK NT:

Naše řešení pro nízké teploty: při vstupním výkonu od 180 kWth je instalace zařízení efficiency PACK NT hotova v několika jednoduchých krocích. Integrujte efficiency PACK NT do nejlepšího místa vašeho systému. Zařízení efficiency PACK NT má integrované čerpadlo pro objemový průtok mezi 10 a 18 m3 / h.

Teplota topné vody při vstupu [°C]

Teplota topné vody při výstupu [°C]

Objemový průtok [m3/h]

Množství tepla [kWth]

Čistý výkon [kWel]

Hrubý výkon [kWel]

80

69

14

177

5,9

7,9

85

73

14

199

7,3

9,3

90

76

14

221

8,7

10,7

95

80

14

243

10,1

12,1

100

84

14

266

11,6

13,6

105

87

14

289

13,1

15,0


Při okolní teplotě 10˚C, výstupní data +/- 8 %

 

ORC systém efficiency PACK 150.200
Tato řada ORC je vhodná pro využití horké vody o teplotě 80 – 145 ˚C a objemovém průtoku v rozmezí 11 – 14 m3/h nebo vodní páry o teplotě 150 - 800 ˚C.  Maximální možná výroba elektrické energie 30 kW při navstupování 500 kWth.

   efficiency PACK 150.200

ORC systém efficiency PACK 050.100
Dokáže využít zbytkové teplo motorů o výkonu 1 – 20 MW s účinností 7 %.  Teplo lze odebrat přímo ze spalin (max. 550 ˚C), či z teplé vody o maximální teplotě 150 ˚C.  Tento systém dokáže vyrobit až 100 kW elektrické energie.

   efficiency PACK 050.100

 

Pro více informací nás
neváhejte kontaktovat


Lubomír Sovíček
Email: lubomir.sovicek@bpower.cz
Tel.: +420 734 576 035

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologie ORCAN cooler

Technologie ORCAN se zaměřují na širokou škálu ORC systému od těch nejmenších (5 kW) až po větší ORC systémy vyrábějící 300 kW elektrické energie. Další vlajkovou lodí této společnosti jsou chladiče s nulovou spotřebou - ORCAN cooler.

Desítky instalací těchto jednotek po Evropě jsou důkazem špičkové kvality německé technologie. Dodavatel expandérů pro ORC je firma Bitzer – světová jednička na poli výrobců kompresorů.


ORCAN cooler – chladič nové generace s nulovou spotřebou elektrické energie:

Vestavěný ORC modul (Organic-Rankin-Cycle) přeměňuje odpadní teplo na elektřinu, která je pak využita pro provoz chladícího systému. Na motoru o výkonu 500 kW šetří až 8 kW/h.

 

Vestavěný ORC modul (Organic-Rankin-Cycle) přeměňuje odpadní teplo na elektřinu, která je pak využita pro provoz chladícího systému. Na motoru o výkonu 500 kW šetří až 8 kW/h.

 

ORCAN cooler řeší tyto problémy s chlazením kogeneračních jednotek:

 • poddimenzovanost stávajícího chlazení nutí omezovat výkon v letních měsících = ztráta tržeb
   
 • starší chladiče ztrácejí účinnost chlazení a jsou často poruchové = zvýšené náklady na provoz
   
 • vlivem přehřívání motoru dochází k častým výměnám oleje = zvýšené servisní náklady

 

 Chladič je dodáván v horizontálním provedení ve 3 základních řadách – 400 kWth, 600 kWth a 800 kWth. Při výběru tzv. double ORCAN cooleru pak dochází k chlazení obou okruhů motorů (LT i HT) současně.

 • Vhodný pro vstupní teplotu v chladiči od 60˚C.
 • Odpadní teplo s výkonem více než 125 kWth.
 • Při okolních teplotách do 30˚ C s minimální/nulovou spotřebou elektřiny.
 • Nejedná se o zdroj výroby elektrické energie.
 • Rychlá návratnost investice.

 

Chladič ORCAN cooler má nejlepší poměr výkonu a ceny v porovnání se standardními chladiči:

Nízkonákladový chladič Účinný chladič Chladič ORCAN
Nízký CAPEX *** ** **
Nízký OPEX * ** ***
Celkové náklady * ** ***

 

 


Technologie ElectraTherm Active Cooler

ORC ACTIVE COOLER AC800
 

Výroba energie a průmyslové procesy generují značné tepelné přebytky. Toto teplo je plýtvání energií a přispívání ke globálním emisím. AC800 je technologie pro efektivní maření odpadního tepla nejen s nulovou spotřebou elektrické energie, ale i s dodatečnou výrobou elektrické energie.

Děje se tak pomocí ORC systému integrovaného v chladiči. Takto vyrobená elektřina je využívána pro vlastní spotřebu chlazení Active Cooleru. AC800 umožňuje systému chlazení k napájení upřednostňovat výrobu elektrické energie pro období s vysokou okolní teplotou a ve špičkách.

Během tohoto zatížení je expandér ORC přemostěn a systém upřednostňuje chlazení, čímž splňuje požadavky na chlazení bez ohledu na výrobu energie. Toto je jediný okamžik, kromě počátečního spuštění, kdy aktivní chladič spotřebuje energii, kterou si nevyrobil.

 

       Active Cooler AC800

 

Elektřina vyrobená nad rámec vlastní spotřeby tak může být dále dodávána do distribuční soustavy. 

Výkonové parametry
 

Zmařené teplo: 380 kWth
Výstupní výkon: 75 kWe
Teplota horké vody: 70 - 150 ° C
Průtok teplé vody: 3 - 15 l/s
Teplota chladící vody 4 - 65 ° C
Průtok chladící vody: 6 - 18 l/s


* Zatížení větší než 800 kWth vyžaduje
* Zdroje tepla s vyšší teplotou vyžadují další výměník tepla.

Výhody AC800:
 

 • Plně nahradí chlazení a generuje až 75 kWe.
 • Splňuje požadavky na nulové emise nebo fosilní paliva.
 • Snižuje spotřebu paliva a emisí.
 • Modulární, škálovatelný systém, který lze upravit tak, aby vyhovoval měnícím se potřebám.
 • Systém s uzavřenou smyčkou s jednoduchým připojením vody a sítě.
 • Eliminuje snižování výkonu motoru v důsledku nedostatečného chlazení.
 • Jednoduchý a spolehlivý zdroj elektřiny v odlehlých oblastech.
 • Slouží jako alternativa chladiče / chladicí věže, kompenzující kapitálové náklady.

 

Pro více informací navštivte www.electratherm.com - Active Cooler

Pro více informací nás
neváhejte kontaktovat


Lubomír Sovíček
Email: lubomir.sovicek@bpower.cz
Tel.: +420 734 576 035