Dodávky a montáže

 

BPOWER je inženýrská společnost dodávající ucelená řešení, což znamená využívat veškeré výhody z oblastí:


Co znamená v BPOWER realizace?

→  Naše dodávky jsou tzv. dodávky na klíč.

→  Umíme být generálním dodavatelem s cílem projektově řídit celou výstavbu.

→  Máme bohaté zkušenosti s realizacemi v zahraničí.

→  Naše zásadní výhoda je úzká spolupráce s předními výrobci ORC technologií na světě, ne jen s jedním.

→  Naše zkušenosti v oblasti realizace jsou s desítkami projektů v řádech stovek tisíc až miliónů eur.
 


Čím to všechno začíná?

Po první schůzce projektového týmu u zákazníka (tzv. KICK OFF meeting) vytvoříme návrhy dispozic umístění technologie a po odsouhlasení si této části se zákazníkem připravujeme samotnou realizaci projektu. Jedná se především o transport, usazení hlavní technologie, potrubní cesty, zajištění izolací, měření a regulace, části elektro apod.

Následují testy jednotlivých částí technologie a uvedení do provozu.

Po akceptaci celého díla zákazníkem dochází k protokolárnímu předání díla zákazníkovi a projekt se předává do servisního oddělení naší společnosti.

 


POTŘEBUJETE PORADIT, NA NĚCO SE ZEPTAT? NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NAŠE ODDĚLENÍ REALIZACE:

Ing. Karel ŠMÍD

Email: karel.smid@bpower.cz

Tel.: +420 724 921 532