Konzultace

Pro více informací nás
neváhejte kontaktovat


Ing. Josef GÉBA

Email:
josef.geba@bpower.cz
Tel.: +420 602 425 869

 

„Na začátku každého projektu je jen obecná vize. My ji pro Vás děláme lépe pochopitelnou.„

Naše práce začíná se zákazníkem ve vyhledání té nejvhodnější technicko – ekonomické varianty. Zákazník má zatím jen ideu a tu mu pomůžeme překlopit do srozumitelné podoby – jasné koncepce řešení. Nejčastější postup je tento:

Idea, zjištění příležitosti

90% požadavků od zákazníků je obecné hledání možnosti využití odpadního tepla s využitím základních technických údajů z technologie. Nejprve tedy získáváme vstupní informace a data z technologie. Následně definujeme nejvhodnější místo, kde má smysl zabývat se odpadním teplem a navrhneme optimální technologii s vyhodnocením nejen technických, ale i ekonomických dopadů. Díváme se přitom na všechny možnosti: od úspor v rámci technologie, přes využití dotací apod. Nakonec předložíme první nezávaznou nabídku s vlastním řešením.


Vypracování studie

Jedním z pilířů celého procesu je tvorba studie. Není to nezbytně nutná součást, ale v řadě případů je to důležitý krok pro další rozhodování zákazníka. Zákazník totiž dostává do rukou „tvrdá fakta“ bez odhadů a spekulací. Naše síla je v rozmanitosti technologií. Jsme nezávislí a umíme zákazníkovi nabídnout vždy to nejlepší v daném segmentu na trhu. To dokazuje i rozličnost výstupů ze studií. Některé ukázky Vám zde předkládáme pro Vaši lepší představu, co můžete od nás očekávat:
 

Součástí studie je již detailní rozbor celé situace:

 • Vlastní proměření parametrů průtoků, teplot apod.
 • Kalkulace využitelné energie v kalkulačních nástrojích naší společnosti
 • Návrhy výměníků
 • Návrh zapojení ORC systémů
 • Návrh chlazení ORC systémů
 • Ekonomický model, harmonogram výstavby a další

 

 

Finanční nástroje

Po celou dobu přípravy projektu je nutné dbát na ekonomické aspekty. Jakmile je hotová příprava, nastává fáze rozhodování, jaké finanční nástroje pro daný projekt použít. Jsme připraveni Vám nejen poskytnout maximální součinnost při jednání s bankami, ale sami Vám můžeme aktivně nabídnout některý z následujících možných finančních instrumentů:

 1. 0 – 50% investice splácet z vyrobené elektřiny
  • Jedná se o pevně stanovený poplatek z každé kWel po pevně stanovenou dobu
  • Vysoká motivace nás dodavatelů za bezproblémový chod ORC. Investujete tím do pokrytí rizik.
 2. Full servis
  • Platba servisu z každé vyrobené elektřiny a žádné další fixní poplatky a platby.
  • Neplatíte jakékoliv náhradní díly, žádný servisní úkon. Vše je v našich rukou, v naší režii. Riziko poškození neřešíte – je to případně naše starost.
  • Riziko neočekávaných servisních výdajů je pro vás nulové. Investujete tím do pokrytí rizik.

 

POTŘEBUJETE PORADIT, NA NĚCO SE ZEPTAT? NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NAŠE OBCHODNÍ ODDĚLENÍ:Ing. Josef GÉBA

Email:
josef.geba@bpower.cz
Tel.: +420 602 425 869