Efektivní maření tepla s nulovou spotřebou

Často rovněž nazývány chladiče s nulovou spotřebou, což můžeme směle označit za sen každého podnikového energetika.

Taky vás někdy napadlo, že ve svém provozu máte procesy, kde maříte teplo tak, že k zmaření potřebujete ještě další energii, tedy elektrickou? Nedává to vlastně moc logiku, protože se v jednom zařízení setkávají dvě energie, které se nejen že nijak dále nevyužijí, ale vlastně vytratí a provozovatel platí nemalé náklady na provoz takových chladičů. Naše řešení je chlazení s nulovou vlastní spotřebou elektřiny.

Jedná se o klasické výměníky tepla, kdy technologie vyžaduje pro svůj provoz zmařit určité množství tepla na těchto vzduchových výměnících. Klasické instalace jsou takové, které pro maření tepla využívají ventilátorů s nemalou vlastní spotřebou elektrické energie pro napájení ventilátorů. Tím dojde k ochlazení okruhu o danou deltu t. Princip našich chladičů je stejný, jen s tím rozdílem, že vstupní energii tepla využijeme právě pro výrobu elektrické energie, která napájí ventilátory chladiče. Ani o kilowattu energie více, ani méně.

Investice do chladícího okruhu je nejen nenavratitelná investice, ale je třeba dalších provozních nákladů právě na pokrytí vlastní spotřeby takových chladičů. Pokud ale chlazení nemá žádnou spotřebu, pak může být tato investice ekonomicky návratná, což se dosud jevilo jako nemožné.

 

Nechte si od nás zdarma navrhnout náš chladič s nulovou spotřebou
nebo aktivní chladič s dodatečnou výrobou elektrické energie.
Realizace úspory je zde pro vás jasná a čitelná.

 

Ing. Josef GÉBA
E-mail: josef.geba@bpower.cz
Tel.: +420 602 425 869

Technologie ORCAN cooler

Technologie ORCAN se zaměřují na širokou škálu ORC systému od těch nejmenších (5 kW) až po větší ORC systémy vyrábějící 300 kW elektrické energie. Další vlajkovou lodí této společnosti jsou chladiče s nulovou spotřebou - ORCAN cooler.

Desítky instalací těchto jednotek po Evropě jsou důkazem špičkové kvality německé technologie. Dodavatel expandérů pro ORC je firma Bitzer – světová jednička na poli výrobců kompresorů.


ORCAN cooler – chladič nové generace s nulovou spotřebou elektrické energie:

Vestavěný ORC modul (Organic-Rankin-Cycle) přeměňuje odpadní teplo na elektřinu, která je pak využita pro provoz chladícího systému. Na motoru o výkonu 500 kW šetří až 8 kW/h.

 

Vestavěný ORC modul (Organic-Rankin-Cycle) přeměňuje odpadní teplo na elektřinu, která je pak využita pro provoz chladícího systému. Na motoru o výkonu 500 kW šetří až 8 kW/h.

 

ORCAN cooler řeší tyto problémy s chlazením kogeneračních jednotek:

 • poddimenzovanost stávajícího chlazení nutí omezovat výkon v letních měsících = ztráta tržeb
   
 • starší chladiče ztrácejí účinnost chlazení a jsou často poruchové = zvýšené náklady na provoz
   
 • vlivem přehřívání motoru dochází k častým výměnám oleje = zvýšené servisní náklady

 

 Chladič je dodáván v horizontálním provedení ve 3 základních řadách – 400 kWth, 600 kWth a 800 kWth. Při výběru tzv. double ORCAN cooleru pak dochází k chlazení obou okruhů motorů (LT i HT) současně.

 • Vhodný pro vstupní teplotu v chladiči od 60˚C.
 • Odpadní teplo s výkonem více než 125 kWth.
 • Při okolních teplotách do 30˚ C s minimální/nulovou spotřebou elektřiny.
 • Nejedná se o zdroj výroby elektrické energie.
 • Rychlá návratnost investice.

 

Chladič ORCAN cooler má nejlepší poměr výkonu a ceny v porovnání se standardními chladiči:

Nízkonákladový chladič Účinný chladič Chladič ORCAN
Nízký CAPEX *** ** **
Nízký OPEX * ** ***
Celkové náklady * ** ***

 


   ORCAN cooler

   ORCAN cooler reference

 


Technologie ElectraTherm Active Cooler

Active Cooler AC800
 

Je to technologie pro efektivní maření odpadního tepla nejen s nulovou spotřebou elektrické energie, ale i s dodatečnou výrobou elektrické energie. Děje se tak pomocí ORC systému integrovaného v chladiči. ORC jednotka vyrobí z odpadního tepla  elektrickou energii. Ta je využívána pro vlastní spotřebu chlazení Active Cooleru.

Elektřina vyrobená nad rámec vlastní spotřeby tak může být dále dodávána do distribuční soustavy. Active Cooler je tak nejen plnohodnotným chladičem přebytečné energie, ale rovněž dodatečným novým zdrojem elektrické energie.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
 

Ing. Josef GÉBA

E-mail: josef.geba@bpower.cz

Tel.: +420 602 425 869