Efektivní maření tepla s nulovou spotřebou

Často rovněž nazývány chladiče s nulovou spotřebou, což můžeme směle označit za sen každého podnikového energetika.

Taky vás někdy napadlo, že ve svém provozu máte procesy, kde maříte teplo tak, že k zmaření potřebujete ještě další energii, tedy elektrickou? Nedává to vlastně moc logiku, protože se v jednom zařízení setkávají dvě energie, které se nejen že nijak dále nevyužijí, ale vlastně vytratí a provozovatel platí nemalé náklady na provoz takových chladičů. Naše řešení je chlazení s nulovou vlastní spotřebou elektřiny.

Jedná se o klasické výměníky tepla, kdy technologie vyžaduje pro svůj provoz zmařit určité množství tepla na těchto vzduchových výměnících. Klasické instalace jsou takové, které pro maření tepla využívají ventilátorů s nemalou vlastní spotřebou elektrické energie pro napájení ventilátorů. Tím dojde k ochlazení okruhu o danou deltu t. Princip našich chladičů je stejný, jen s tím rozdílem, že vstupní energii tepla využijeme právě pro výrobu elektrické energie, která napájí ventilátory chladiče. Ani o kilowattu energie více, ani méně.

Investice do chladícího okruhu je nejen nenavratitelná investice, ale je třeba dalších provozních nákladů právě na pokrytí vlastní spotřeby takových chladičů. Pokud ale chlazení nemá žádnou spotřebu, pak může být tato investice ekonomicky návratná, což se dosud jevilo jako nemožné.

 

Nechte si od nás zdarma navrhnout náš chladič s nulovou spotřebou
nebo aktivní chladič s dodatečnou výrobou elektrické energie.
Realizace úspory je zde pro vás jasná a čitelná.

 

Pro více informací nás
neváhejte kontaktovat


Mgr. Pavel Žwak
Email:
pavel.zwak@bpower.cz
Tel.: 
+420 725 902 003

Technologie ORCAN cooler

Technologie ORCAN se zaměřují na širokou škálu ORC systému od těch nejmenších (5 kW) až po větší ORC systémy vyrábějící 300 kW elektrické energie. Další vlajkovou lodí této společnosti jsou chladiče s nulovou spotřebou - ORCAN cooler.

Desítky instalací těchto jednotek po Evropě jsou důkazem špičkové kvality německé technologie. Dodavatel expandérů pro ORC je firma Bitzer – světová jednička na poli výrobců kompresorů.


ORCAN cooler – chladič nové generace s nulovou spotřebou elektrické energie:

Vestavěný ORC modul (Organic-Rankin-Cycle) přeměňuje odpadní teplo na elektřinu, která je pak využita pro provoz chladícího systému. Na motoru o výkonu 500 kW šetří až 8 kW/h.

 

Vestavěný ORC modul (Organic-Rankin-Cycle) přeměňuje odpadní teplo na elektřinu, která je pak využita pro provoz chladícího systému. Na motoru o výkonu 500 kW šetří až 8 kW/h.

 

ORCAN cooler řeší tyto problémy s chlazením kogeneračních jednotek:

 • poddimenzovanost stávajícího chlazení nutí omezovat výkon v letních měsících = ztráta tržeb
   
 • starší chladiče ztrácejí účinnost chlazení a jsou často poruchové = zvýšené náklady na provoz
   
 • vlivem přehřívání motoru dochází k častým výměnám oleje = zvýšené servisní náklady

 

 Chladič je dodáván v horizontálním provedení ve 3 základních řadách – 400 kWth, 600 kWth a 800 kWth. Při výběru tzv. double ORCAN cooleru pak dochází k chlazení obou okruhů motorů (LT i HT) současně.

 • Vhodný pro vstupní teplotu v chladiči od 60˚C.
 • Odpadní teplo s výkonem více než 125 kWth.
 • Při okolních teplotách do 30˚ C s minimální/nulovou spotřebou elektřiny.
 • Nejedná se o zdroj výroby elektrické energie.
 • Rychlá návratnost investice.

 

Chladič ORCAN cooler má nejlepší poměr výkonu a ceny v porovnání se standardními chladiči:

Nízkonákladový chladič Účinný chladič Chladič ORCAN
Nízký CAPEX *** ** **
Nízký OPEX * ** ***
Celkové náklady * ** ***

 

 


Technologie ElectraTherm Active Cooler

ORC ACTIVE COOLER AC800
 

Výroba energie a průmyslové procesy generují značné tepelné přebytky. Toto teplo je plýtvání energií a přispívání ke globálním emisím. AC800 je technologie pro efektivní maření odpadního tepla nejen s nulovou spotřebou elektrické energie, ale i s dodatečnou výrobou elektrické energie.

Děje se tak pomocí ORC systému integrovaného v chladiči. Takto vyrobená elektřina je využívána pro vlastní spotřebu chlazení Active Cooleru. AC800 umožňuje systému chlazení k napájení upřednostňovat výrobu elektrické energie pro období s vysokou okolní teplotou a ve špičkách.

Během tohoto zatížení je expandér ORC přemostěn a systém upřednostňuje chlazení, čímž splňuje požadavky na chlazení bez ohledu na výrobu energie. Toto je jediný okamžik, kromě počátečního spuštění, kdy aktivní chladič spotřebuje energii, kterou si nevyrobil.

 

       Active Cooler AC800

 

Elektřina vyrobená nad rámec vlastní spotřeby tak může být dále dodávána do distribuční soustavy. 

Výkonové parametry
 

Zmařené teplo: 380 kWth
Výstupní výkon: 75 kWe
Teplota horké vody: 70 - 150 ° C
Průtok teplé vody: 3 - 15 l/s
Teplota chladící vody 4 - 65 ° C
Průtok chladící vody: 6 - 18 l/s


* Zatížení větší než 800 kWth vyžaduje
* Zdroje tepla s vyšší teplotou vyžadují další výměník tepla.

Výhody AC800:
 

 • Plně nahradí chlazení a generuje až 75 kWe.
 • Splňuje požadavky na nulové emise nebo fosilní paliva.
 • Snižuje spotřebu paliva a emisí.
 • Modulární, škálovatelný systém, který lze upravit tak, aby vyhovoval měnícím se potřebám.
 • Systém s uzavřenou smyčkou s jednoduchým připojením vody a sítě.
 • Eliminuje snižování výkonu motoru v důsledku nedostatečného chlazení.
 • Jednoduchý a spolehlivý zdroj elektřiny v odlehlých oblastech.
 • Slouží jako alternativa chladiče / chladicí věže, kompenzující kapitálové náklady.

 

Pro více informací navštivte www.electratherm.com - Active Cooler

Pro více informací nás
neváhejte kontaktovat


Lubomír Sovíček
Email: lubomir.sovicek@bpower.cz
Tel.: +420 734 576 035